Agora

Kättingtelfrar på åkvagnar, tross, kabel via åkskenor till kabel vindor, styrsystem, scenpodier.

Agora, Linköping